The Nemam Ghafouri
Memorial Fund

Nemam Ghafouri dedicated her life to the cause of humanitarianism.  Doctor, aid worker, counsellor, fixer,  fundraiser, diplomat, advocate…. It is not easy to describe in a few words the ways she used her strength and courage to  bring hope to men and women who believed they had been forgotten.  The constant, in everything she did, was a belief in listening to the oppressed, in never speaking over but instead raising  awareness about their experiences and helping them achieve their needs and dreams. To everyone who doubted she said “of course we can move mountains!”

At Joint Help we are determined to continue the work Dr Nemam began. 

 The Nemam Ghafouri Memorial Fund will support projects that promote the rights, health, education and empowerment of marginalised people, in keeping with Dr Nemam’s values and spirit. 

The Fund will be supported by donations from members of the public. It will be managed by the Joint Help Foundation. The foundation is subject to the supervision of the Stockholm County Administrative Board

Donate

You can donate to the Nemam Ghafouri Memorial Fund at the following bank account:
Bank: Nordea
Account no: 1603 44 79584
Account Holder: Nazdar Ghafouri
IBAN: SE37 3000 0000 0160 3447 9584
BIC: NDEASESS
Or by Swish in Sweden to the following number: 070 073 72 66

About Nemam Ghafouri

You can read more about Nemam’s life and works at the links below:

Obituary in the New York Times

Obituary in Jerusalem Post

Interview with ILTV (video)

Article on Nemam’s role uniting mothers and children – The Guardian

 

Founders

The undersigned hereby undertake to establish the Joint Help Foundation:

Nazdar Ghafouri
Nazdar Ghafouri was raised as a refugee in several different countries before coming to Sweden with her family. She is Nemam’s sister and often worked with her as a volunteer. Nazdar was a founding member of JHK and serves as a member of the board. She holds a PhD and works as a Senior Physician in rehabilitation medicine
Adam Bott
Adam Bott was first recruited by Dr Nemam to join JHK as a volunteer teacher in 2016. Since 2018 he has served as Deputy Chair and Director of Education, leading the development of JHK’s adult literacy programme among other projects.  Adam was born in London and lives in Stockholm where he works as a teacher. He has studied at the universities of Cambridge and Uppsala. 
Lena Insulander
Lena has been actively involved in Kurdistan and Kurdish issues since 2008 when she worked for Ster Group in Erbil. She is also vice -president in ALEF Adult Literacy and Empowerment Coordinators, and was the initiator of JHK’s literacy project using ALEF’s method. 
Now retired, Lena holds an MSc in electrical technology and has had a long international career. She has also studied Human Rights at University College Stockholm

Contact

If you have any questions about the Nemam Ghafouri Fund or the Joint Help Foundation, or would like to get involved, please contact honoring.nemam@ghafouri.se

 

Nemam Ghafouris Minnesfond

 

Dr Nemam Ghafouri ägnade sitt liv åt humanitärismens sak. Läkare, biståndsarbetare,  terapeut, aktivist, diplomat…. Det är svårt att med några få ord beskriva de många sätt på vilka hon använde sin styrka och sitt mod för att ge hopp till människor som trodde sig vara bortglömda. Det som genomsyrade Nemams arbete var hennes övertygelse om att man aldrig ska tala över huvudet på de utsatta utan man måste lyssna för att kunna öka medvetenheten om deras upplevelser och hjälpa dem uppnå sina drömmar och önskemål. Till de som tvivlade sa hon “såklart kan vi flytta berg!”

Vi på Joint Help är fast beslutna att föra vidare det arbeta som Nemam påbörjade. 

Nemam Ghafouris Minnesfond ska stödja verksamheter som främjar utsatta människors rättigheter, hälsa, utbildning, egenmakt och bemyndigande, i Nemams anda och i enlighet med hennes värderingar. 

Till fonden samlas gåvor från allmänheten in och den ska förvaltas av Joint Help insamlingsstiftelse. Insamlingsstiftelsen ligger under länsstyrelsens tillsyn.

Donera

Donationer till Nemam Ghafouris Minnesfond skickas till bankkonto 1603 44 79584 eller swishnummer 070 073 72 66.

Mer om Nemam Ghafouri

Du kan ta reda på mer information om Nemams liv och gärningar genom länkarna nedan:  

 

Stiftare

Undertecknade stiftare beslutar härmed att bilda stiftelsen ”Joint Help insamlingsstiftelse”:
Nazdar Ghafouri

Nazdar Ghafouri är uppväxt som flykting i flera länder innan hon kom till Sverige med sin familj. Hon är syster till Nemam Ghafouri och arbetade som volontär med henne i perioder. Hon var med vid bildandet av JHK. Hon är disputerad och arbetar som överläkare inom Rehabiliteringsmedicin. 

Adam Bott

Adam rekryterades till JHK av Nemam som volontärlärare år 2016. Sedan 2018 är han vice ordförande och utbildningsdirektör. Han är bland annat huvudansvarig för JHKs alfabetiseringsprojekt för vuxna internflyktingar. Han är född i London och bor i Stockholm, där han arbetar som gymnasielärare. Han har examen från universitet i Cambridge och Uppsala.

Lena Insulander

Lena har varit aktiv i Kurdistan och i kurdiska frågor sedan 2008 då hon hade uppdrag på ett lokalt företag Ster Group i Erbil. Lena är initiativtagare till JHKs alfabetiseringsprojekt då hon också är vice ordförande i ALEF, vars metod numera används av JHK. Lena har senare valts in i JHKs styrelse.
Lena, numera pensionerad, är i grunden civilingenjör med lång internationell erfarenhet och har även utbildning inom mänskliga rättigheter på Enskilda Högskolan i Stockholm.

Kontakt

Har du frågor om Joint Help Insamlingsstiftelse eller Nemam Ghafouris Minnesfond, eller om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss via följande epost:

honoring.nemam@ghafouri.se